حضرت عبدالبهاء به مدت 77 سال در اين عالم زندگي نمودند، ايشان در همان شبي كه حضرت باب اظهار امر فرمودند تولد يافتند و در نوامبر 1921 ميلادي (1300 شمسي)، به ملكوت ابهي صعود فرمودند. حيات آن حضرت مملو از مصائب و محن بود و مع‌ذلك باعث سرور همه نفوسي بودند كه به حضورشان مشرف مي‌شدند. حضرت بهاءالله به نفسه حضرت عبدالبهاء را در داشتن صفات و خصوصيات حقيقي پرورش دادند. ايشان، گرانبهاترين هديه به عالم بشري و مثل اعلي و بهترين سرمشق در اجراي كليه تعاليم مباركه‌اند. ما از ايشان صفات روحاني مانند عشق، محبت، صبر و بردباري كه حضرت بهاءالله از همه نوع بشر مي‌خواهند تا آن را كسب كنند، مي‌آموزيم

حضرت عبدالبهاء فرزند گرامی حضرت بهاالله می باشند.از مناجاتهایشان:هواللهای پروردگار این گنه کار را بیدار کن ، هوشیار نما و از هستی خویش بیزار کن نورانیت آسمانی بخش نفس رحمانی بدم ، زیور عالم انسانی نما راحت وجدانی ده قوت ربّانی عطا فرما توئی دهنده و بخشنده و مهربان و توئی مقتدر و توانا.عبدالبهاء عباسهوالابهیای پاک یزدان من و خداوند مهربان من قوتی ده که تا مقاومت غوائل بسیط زمین نمائیم و قدرتی بخش که چون بحر محیط موج بر ساحل شرق و غرب زنیم.ع ع